FAKTA Magsår


Ett område inom hästvetenskapen som uppmärksammats mycket de senaste åren, är risken för magsår hos hästar, även kallat EGUS (Equine Gastric Ulcer Syndrome). Tidigare ansågs tillståndet främst drabba tävlingshästar, ffa inom galoppen. Det var inte ovanligt att studier kunde påvisa resultat, att upptill 90-100% av de hästar som undersöktes, var drabbade av magsår.

Klicka på länken här nedan för att läsa hela artikeln.


Artnr: naffaktamagsar

Mer information: https://www.naf-equine.eu/se/nafinvestigates/articles/18/ulcers.jsp